Agencja HOMEserwis nieruchomości

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Iłżecka 23
tel. 512600012
Aktualnie na stronie 658 ogłoszeń

Sprzedam działkę, 27000mkw, woj. świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Cena: 3 350 000 PLN
Powierzchnia: 27000 m2
Cena za metr: 124.07 zł
Numer ogłoszenia w serwisie: 194005
Numer ogłoszenia biura nieruchomości: 977-GS-684
Dodano: 2015.08.26 | ważne do: 2025.01.01 | wyświetleń: 867
Dane kontaktowe
Marek Piórek
Telefon: 41 247 61 38
Lokalizacja
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie
Informacje dodatkowe
Typ działki Budowlana
Media
Prąd
Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość:
Zostanie ona dostarczona pod adres email ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Oferowana nieruchomość
Metalowe drzwi do lasu prowdzą w głąb pięknej działki z domem.
Nieruchomość ta jest działką budowlano - leśną o łącznej powierzchni 2,7 ha, którą w 95% stanowi dojrzały, stary las sosnowy, na którym znajdują się 2 budynki: jeden murowany 1-piętrowy z białej cegły o powierzchni 200 m2 z dachem pokrytym dachówką ceramiczną, drugi- drewniany 40 m2. W roku 1920, Mieczysław Iwaszkiewicz, właściciel Zakładów Ostrowieckich (Huta Żelaza) w Ostrowcu, należących do Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), zakupił działkę od hrabiny Marii Wielkopolskiej. Następnie 10 lat później przeniósł własność na córkę, Janinę Mostowicz, która sprzedała posiadłość rodzinie aktualnego właściciela. Teren jest wkomponowany pomiędzy jedną z głównych ulic miasta a zachodnimi granicami miasta, działka w kształcie prostokąta, w 80% teren jest płaski od strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej opada stromym zboczem, dając naszym oczom wspaniały widok na niezabudowany, naturalnie uformowany park krajobrazowy: łąki, las, mokradła, pełne śpiewających ptaków i dzikich zwierząt podchodzących do granic miasta (sarny, lisy, bażanty), ze szczytu wzgórza rozciąga się piękny widok na rzekę Kamienną i Góry Świętokrzyskie. Wspaniałe miejsce na cichy zakątek i kontakt z przyrodą. Z okien budynku głównego rozciąga się widok na południe oraz zachód, zatem niemal przez cały dzień nieruchomość oświetla południowe słońce, dając wspaniałe widoki po zachodzie słońca. Główny wjazd na posesję od ulicy Żeromskiego, po drugiej stronie ulicy zlokalizowane są szkoły, stadion lekkoatletyczny, sklepy. Blisko nieruchomości (około 200 metrów) znajdują się 2 hotele (4-gwiazdkowe) oraz kryta pływania Rawszczyzna wraz z centrum masażu i rehabilitacji. Przez całą działkę prowadzi szeroki pas bez drzew, stanowiący drogę do budynków, które są ukryte w zaciszu zieleni. Budynek główny murowany, 2 kondygnacje, styl budowlany z lat 20-tych XX wieku, kilkanaście metrów w kierunku wschodnim usytuowany domek leśny drewniany. Wszystkie media (prąd, woda, gaz, kanalizacja, ogrzewanie miejskie) znajdują się na działce zarówno od strony wschodniej jak też zachodniej. Obiekt jest bardzo wyjątkowy, ponieważ las z domem są położone niemal w samym sercu miasta.

Lokalizacja

Obiekt położony jest w Polsce południowo-wschodniej, w Ostrowcu Świętokrzyskim, blisko centrum miasta, miasto posiada około 75 tys. mieszkańców, położone jest 60 km od Kielc i 55 km od Radomia, 170 km od Warszawy. Ostrowiec znajduje się ścisłym obszarze Gór Świętokrzyskich nad rzeką Kamienną, 40 km od Wisły, 50 km od trasy międzynarodowej E7 Warszawa-Kraków, która prowadzi od Morza Bałtyckiego, przez Warszawę i Kraków do granicy ze Słowacją i Czechami. Od strony północnej miasto okalają wielkie lasy, będące zielonymi płucami miasta, stanowiące idealne miejsce wypoczynku.

Położenie:

Do Kielc - 60 km
Do Warszawy - 170 km
Do Krakowa - 160 km
Do Rzeszowa - 120 km
Do Lublina 110 km

Historia miasta

Miasto powstało w 1597 r.(czyli ponad 400 lat temu). Najdawniejsze ślady stałego osadnictwa na terenie miasta pochodzą z epoki kamienia, około 4000 lat p.n.e. Osiedliły się tu ludy koczownicze. Nauczyły się one wykorzystywać do produkcji narzędzi krzemień, który pozyskiwano metodą górniczą z licznych kopalń zakładanych w regionie świętokrzyskim. Największe i najlepiej zachowane dziś skupisko kopalń krzemienia w całej Europie tworzy Rezerwat Archeologiczny Krzemionki, z licznymi podziemnymi trasami neolitycznymi, który znajduje się na obrzeżach miasta.

Atrakcje regionu i miasta

Rezerwat Archeologiczny Krzemionki - 3 km
Sandomierz - 50 km, to jedno z najstarszych, najpiękniejszych i najważniejszych historycznie miast Polski (ponad 1000 lat historii). Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczany jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta.
Bałtów - Park Jurajski oraz Ogólnopolski Park Rozrywki, Stadnina Koni, Zwierzyniec mini ZOO - 15 km
Góry Świętokrzyskie - Świętokrzyski Park Narodowy i Park Krajobrazowy, liczne zabytki architektury: Zamki z epoki średniowiecza (Ujazd, Chęciny, Janowiec) oraz zamki, pałace z innych epok (Sandomierz, Kurozwęki, Szydłów, Szydłowiec……)
Kozienice - hodowla koni arabskich - 75 km
Kazimierz Dolny - zabytkowe miasto na Wisłą, pełne zabytków z okresu renesansu - 70 km
Busko-Zdrój, Solec Zdrój - sanatoria wczasowo-wypoczynkowe ze źródłami naturalnych wód mineralnych - 100 km
Ośrodek Rekreacyjny Gutwin - dzielnica Ostrowca z zalewem wodnym do uprawiania sportów wodnych oraz parkiem linowym
Park Wodny Rawszczyzna - basen kryty z centrum hydromasażu i rehabilitacji, pływacki ośrodek treningów olimpijskich
Klub Sportowy KSZO Ostrowiec - drużyna piłki siatkowej kobiet -1 liga, drużyna piłki wodnej - 1 liga, drużyna piłki ręcznej mężczyzn - 1 liga, drużyna piłki nożnej - 3 liga, boks - 1 liga juniorów. Klub posiada nowoczesną Halę Widowiskowo-Sportową na 3000 miejsc oraz nowy stadion piłkarski na 12000 miejsc i pamięta jeszcze mecze polskiej ekstraklasy, gdy KSZO grał tu z czołowymi klubami polskiej ligi czy też gościła reprezentacja Polski
Duże zbiorniki wodne do uprawiania sportów wodnych: Wióry -8 km, Lubianka -25 km, Hańcza -55 km
Stok narciarski z wyciągiem orczykowym w Bałtowie - 15 km
Spływ rzeczny doliną rzeki Kamiennej w Bałtowie

ENGLISH VERSION

Offered property
This estate is a plot construction - with a total forest area of ??2.7 hectares, which is 95% is mature pine forest, where there are two buildings: one brick 1-story white brick with an area of ??200 m2 with a roof covered with ceramic tiles, the second- wooden 40 m2. In 1920, Mieczyslaw Iwaszkiewicz, president of the Steel Factory in Ostrowiec, belonging to the Central Industrial Region (COP), bought the land from the Countess Maria Wielkopolska. 10 years later transferred the property to his daughter, Janina Mostowicz who sold the family property of the current owner. The site is integrated into between one of the main streets of the city and the western city limits, rectangular plot, in 80% of the land is flat from the east, and the west side descends a steep slope, giving our eyes a great view of the undeveloped, naturally formed landscape park: meadows, forest, marsh, full of singing birds and wild animals approaching the city limits (deer, foxes, pheasants), from the top of the hill there is a beautiful view of the river Kamienna and the Swietokrzyskie Mountains. Great place for a quiet corner and contact with nature. From the windows of the main building overlooks the south and west, so almost all day listing midday sun shines, giving great views of the sunset. The main entrance to the property from the street Zeromskiego, across the street are located in schools, athletic stadium, shops. Close to the property (about 200 meters) are 2 hotels (4 stars) and an indoor swimming center with massage and rehabilitation. Throughout the plot carries a wide belt without trees representing the way for buildings that are hidden around the greens. The main building of brick, two-storey building style of the 20s of the twentieth century, several meters in an easterly direction forest wooden cottage situated. All utilities (electricity, gas, sewer, district heating) are located on the plot, both from the east as well as west. The property is very unique because the forest from the house is located almost in the heart of the city.

Location
It is located in south-eastern Poland, close to the city center Ostrowiec Swietokrzyski, which has about 75,000 inhabitants. The town is located between two major cities: Warsaw and Krakow. Ostrowiec is strictly Swietokrzyskie Mountains area on the river stone, 40 km from the biggest Polish Wisla River, 50 km from the international E7 route that leads from the Baltic Sea, through Warsaw and Krakow to the border with Slovakia and the Czech Republic. From the north, the city is surrounded by great forests, which are green lungs of the city, forming an ideal holiday destination.
• To Kielce - 60 km
• To Warsaw - 170 km
• To Krakow - 160 km
• To Rzeszow - 120 km

History of the City
The town was founded in 1597 (Which is more than 400 years ago). The earliest traces of permanent settlement in the city come from the Stone Age, around 4000 BC Settled nomadic peoples here. They have learned to use in the manufacture of flint tools, which were obtained from a number of mining method assumed from the mines in the region. The largest and best-preserved cluster of flint mines today across Europe creates Krzemionki Archaeological Reserve, which is located next to the city.

Attractions of the region and city
• Krzemionki Archeological Reserve - 3 km
• Sandomierz - 50 km, is one of the oldest, most beautiful and historically important Polish cities (over 1000 years). Preserved in the more than 120 monuments of architecture from different eras. The highest class includes: medieval urban layout of the city.
• Baltow - Jurassic Park Theme Park and the National Stud Farm, mini ZOO - 15 km
• Swietokrzyskie Mountains - Swietokrzyski National Park and Nature Park, numerous monuments of architecture: Castles of the Middle Ages (Ujazd, Checiny, Janowiec) and castles, palaces of other eras (Sandomierz, Kurozweki, Szydlow, Szydlowiec ......)
• Kozienice - Arabian horse breeding - 75 km
• Kazimierz Dolny - historic town on the Wisla River, full of monuments of the Renaissance period - 70 km
• Busko- Zdroj, Solec-Zdroj - holiday and recreational spas with sources of natural mineral waters - 100 km
• Recreation Centre Gutwin - district with a water reservoir for water sports
• Water Park Rawszczyzna - indoor swimming pool with hydro massage and rehabilitation center, swimming Olympic Training Center
• First Photo Sports Club - women's volleyball team -1 league, played water polo - 1 league, team handball - 1 league, soccer team - 3 league, boxing - 1 junior league. The club has a modern sports hall for 3000 seats and a new football stadium for 12,000 seats.
• Large water tanks for water sports: Wiory - 8 km, Lubianka - 25 km, Hancza - 55 km
• Ski slope with a lift Baltow - 15 km

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marek Piórek (licencja nr: 18756)